Dilate Kardiyomiyopati Nedir?

Dilate Kardiyomiyopati Nedir?
Dilate Kardiyomiyopati; Kardiyomiyopati kalp kasında sürekli hasar bırakan hastalıklara verilen addır. Kardiyomiyopatinin üç tipi olmasına rağmen en sık rastlanan dilate (konjestif) kardiyomiyopatidir. Kalp genişler ve ventriküllerin gerilmiş ve zayıflamış kas lifleri kuvvetli bir şekilde pompalama yapamaz.

Bu konjestif kalp yetersizliğine yol açar. Dilate kardiyomiyopatiye kalbin viral enfeksiyonları, toksit maddeler, kalp krizleri ve alkolün kötüye kullanımı neden olabilir.